ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า

แบ่งออกเป็นรายละเอียดดังนี้
เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง

วิธีการสั่งซื้อ
admin-ajax

1. เลือกซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านทางช่องทาง www.modernpremium.com

ข้อ2artwork

2. การวางแบบลงบน Artwork เมื่อลูกค้าสรุป ตัวสินค้า ทางเราจะดำเนินการนำโลโก้ลูกค้าวางใส่บนตัวสินค้าให้บน Artwork เพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นรายละเอียดจริงของชิ้นงาน และเพื่อให้ลูกค้าเซ็นยืนยัน ผ่านแบบ Artwork ว่าถูกต้องตามรายละเอียดของลูกค้า

ยืนยัน

3. ขั้นตอนการผลิต เมื่อลูกค้าเซ็นยืนยันแบบ Artwork ทางบริษัทจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อให้คอนเฟิร์มก่อนการผลิต

การผลิตสินค้า

4. หลังจากคอนเฟิร์มตัวอย่างชิ้นงานจริง จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตสินค้าทั้งหมด

ส่ง

5. ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า บริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าตกลงไว้