การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ

 ผ่านระบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  ผ่านพนักงานส่งสินค้าของบริษัทฯ

  ผ่านเช็ค ( ขีดคร่อมในนาม “บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จำกัด” )

ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

เลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชี “บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จำกัด” โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้

logo กสิกร
เลขที่บัญชี 711-2-92243-6

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระรามที่ 2

scb-logo
เลขที่บัญชี 219-227525-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสพระราม 2

หมายเหตุ หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังฝ่ายบัญชี โดยช่องทาง ดังนี้

  • Email : accounting@modernpremium.com
  • Fax: 02-408-3475
  • โทรแจ้งฝ่ายบัญชีที่เบอร์ 02-408-5189  กด 2

ผ่านพนักงานส่งสินค้าของบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสดผ่านทางพนักงานส่งของ ของทางบริษัทได้ ณ ที่ส่ง

ผ่านเช็ค

หมายเหตุ  ขีดคร่อมในนาม “บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จำกัด”