Power Bank ขึ้นรูป
  • 6 พฤษภาคม 2017
  • 2517
  • 0
Power Bank ขึ้นรูป   Power Bank เปรียบเหมือนปัจจัยที่ 6 ในยุคปัจจุบัน ต่อจากมือถือ ทำให้ผู้คนต่างต้องพก Power Bank ไว้เพื่อใช้งาน เราจึงคัดสรรวิธีที่จะทำให้แบรนด์ หรือสินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก ด้วยการรับผลิต Power Bank ที่ขึ้นรูปตามดีไซน์ของคุ
อ่านต่อ