ขอบคุณช่องข่าว TNN สำหรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยม

::ออกอากาศในวันที่ 26 มกราคม 2560::