ช่องทางการชำระเงิน

 

1. เขียนเช็ค ขีดคร่อมในนาม "บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จำกัด"

2. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

   เลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชี "บริษัท โมเดิร์นพรีเมี่ยม จำกัด" โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้

  •   ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระรามที่ 2 เลขที่บัญชี 711-2-92243-6
  •   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสพระราม 2 เลขที่ 219-227525-4

หมายเหตุ  หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายังฝ่ายบัญชี โดยช่องทาง ดังนี้

  • Email : accounting@modernpremium.com 
  • Fax: 02-408-3475
  • โทรแจ้งฝ่ายบัญชีที่เบอร์ 02-408-5189 ต่อ 56 (คุณนิ)

3. ชำระเป็นเงินสดผ่านพนักงานส่งสินค้าของบริษัทฯ