แฟลชไดร์ยาง Soft pvc ขึ้นรูป คืออะไร

       

 

        แฟลชไดร์ฟ หรือที่หลายคนเรียก Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สะดวกในการพกพาติดตัว และที่สาคัญมีความจุสูง สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากตั้งแต่ 128 MB ถึง 32 GB และขนาดความจุข้อมูลก็ ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จุดเด่นของ แฟลชไดร์ฟ คือความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เพราะ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกระบบ จึงทำให้อุปกรณ์ชิ้นน้ีได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างสูง ในกลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทางานทั่วไป แฟลชไดร์ฟ จึงเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดพกพาที่ได้รับความนิยมสูง ที่ทุกคนจะต้องมีไว้ใช้งานควบคู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

        แต่ในปัจจุบันรูปแบบของแฟลชไดร์ฟที่มีในท้องตลาดทั่วไป มีการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบที่สวยงามทันสมัย หรือรูปแบบตามที่เราต้องการทำเฉพาะเจาะจงเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณท์เกี่ยวกับองค์กรหรือบริษัทของผู้ผลิตออกมา